Certyfikat

Wyszukiwarki

Cenniki do pobrania

Aktywna tablica - program MEN wyposażenia szkół

Aktywna tablica - MEN program wsparcia wyposażenia szkół

Uwaga! Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 19 lipca br. w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, szkoły podstawowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Program przewiduje wyposażenie między innymi w tablice interaktywne, monitory dotykowe, głośniki oraz projektory.

Pomagamy w składaniu wniosków!


534337170

523076220

biuro@nte.net.pl

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących


 

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

Kompleksowa oferta wyposażenia szkół

 

Tablice interaktywne

Monitory interaktywne

Zestawy interaktywne

Projektory

Nagłośnienie

 

Finansowanie

Na realizację programu „Aktywna tablica” w latach 2017-2019 rząd przewidział kwotę w wysokości 279 mln 316 tys. zł, z czego 224 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa. Warunkiem przystąpienia szkoły do programu i skorzystania z dofinansowania jest posiadanie 20% wkładu własnego na pokrycie kosztów zakupu sprzętu.

Za wkład własny uważa się:

  1. środki przeznaczone przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych (objętych wnioskiem o udział w programie), wydatkowane w roku złożenia wniosku,
  2. sprzęt komputerowy i urządzenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, a zakupione w roku złożenia wniosku, jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Uwaga, aby szkoła mogła przystąpić do programu „Aktywna tablica”, musi posiadać dostęp do internetu na poziomie minimum 30 Mb/s.

Trzyletni program rządowy zakłada wsparcie do zakupu elektronicznych pomocy dydaktycznych dla blisko 15 580 szkół w Polsce i za granicą. Szczegółowy plan wygląda następująco:

  1. do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.;
  2. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.;
  3. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Dla kogo przeznaczone są środki w ramach programu „Aktywna tablica”?

Według założeń programu o środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych będą mogły starać się:

  1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
  3. publiczne szkoły podstawowe działające w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Maksymalna kwota, jaką szkoła będzie mogła otrzymać na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” wynosi 14 tysięcy złotych. Oznacza to, że w przypadku uzyskania maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa) będzie musiał wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Tak więc całkowita wartość sprzętu dydaktycznego (tablic aktywnych, monitorów dotykowych, projektorów, nagłośnienia itp.) może wynieść maksymalnie 17,5 tys. zł (wsparcie rządowe w kwocie 14 tys. zł i wkład własny szkoły w kwocie 3,5 tys. zł).

Harmonogram (skrócony do istotnych punktów):

L.p.Zadanie20172018/2019
2Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących,31.08.15.04.
3Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów15.09.30.04.
4Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia29.09.15.05.
5Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa30.09.29.05.
7Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).15.10.30.06.
8Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.do końca każdego roku budżetowegodo końca każdego roku budżetowego
10Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym;do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)

 Prawo


 

Dziennik ustaw

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Więcej informacji: men.gov.pl

Bestsellery


Lekcjoteka

lekcjoteka

Podłoga interakt.

Twórz ćwiczenia!

zrobtosam

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. 
Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt 
przed podjęciem decyzji o zakupie.

{nocache:c65652b60739b0de2620140c42410f82#0}
Click Shop | Hosting home.pl